PROGRAM KONFERENCE (8. 11. 2019, Hostivice)

9.00 Zahájení

9.10 K čemu jsou nám digitální obrázky z družic, letadel či dronů
Doc. Ing. Lena Halounová, Ph.D.

10.00 Data o výskytu druhů živočichů, rostlin a hub a jejich společenstev v ČR
Mgr. Karel Chobot, Ph.D.

10.45  Knihovny a počasí
MgA. Monika Hrubalová

11.30 Oběd (po obědě přesun do sídla ŘLP – ve 12.05 odjezd)

12.15 Řízení letového provozu ČR a jeho činnost (komentovaná přednáška s prohlídkou v budově ŘLP)
Ing. Pavel Kappler

13.45 Sen každého knihomola (návštěva skladu vyřazených knih a
rezervního fondu Městské knihovny v Praze)
Magdalena Tyslová

14.30 Káva a malé občerstvení

14.45 Lidé, informace a mozek
Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

15.30 Produkce a percepce řeči – jak si někdy (ne)rozumíme
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

16.15 Přestávka

16.30 Cirkulární ekonomika a (nejen) sdílení
Ing. Cyril Klepek, Ph.D.

17.10 Knihovny a ekologie
Mgr. Matyáš Urbánek, DiS.

17.45 – ??? Závěrečné slovo + přípitek + ochutnávka vín + raut

*Změna programu vyhrazena

 

 

Doc. Ing. Lena Halounová, Ph.D.
Katedra Geomatiky, ČVUT

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví, Slezská univerzita

Mgr. Karel Chobot, Ph.D.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Mgr. Matyáš Urbánek, DiS.
Informační profesionál

Ing. Pavel Kappler
Řizení letového provozu ČR

Ing. Cyril Kepek, Ph.D.
CYRKL Zdrojová platforma

MgA. Monika Hrubalová
Tiskové a informační oddělení ČHMÚ

Magdalena Tyslová
Městská knihovna v Praze

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Fonetický ústav, Filozofická fakulta Karlova univerzita

PhDr. Jan Černý, Ph.D.
MKSH, p.o.