Národní knihovna ČR / National Library of the Czech Republic

UC San Diego Library

Centrum vedecko-technických informácií SR / Centre of Scientific and Technical Information of the Slovak Republic

Accenture Security

Masarykova univerzita v Brně / Masaryk University in Brno

Slezská univerzita v Opavě / Silesian University in Opava

Řízení letového provozu ČR, s. p. / Air Traffic Control of the Czech Republic, s. p.

 • 8.30 Registrace a ranní káva

 • 9.30 Úvodní přednáška LIB CON 2023
  Národní knihovna České republiky : významná výzkumná organizace
  Mgr. Tomáš Foltýn (generální ředitel Národní knihovny ČR)

 • 10.15 Research libraries and society : how do we help fight against misinformation? (přednáška v angličtině)
  David Minor (the Director of the Research Data Curation Program in the UC San Diego Library)

 • 11.15 Oběd + návštěva Řízení letového provozu ČR, s. p. (prohlídka zrekonstruovaných prostor Řízení letového provozu s výkladem o službách ŘLP)

 • 14.15 Smartlaby : inovatívne vzdelávanie v knižniciach
  Mgr. Tomáš Fiala (Centrum vedecko-technických informácií SR)

 • 14.50 Informační gramotnost v kontextu umělé inteligence
  Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. (vedoucí katedry knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě)

 • 15.30 přestávka (15 min)

 • 15.45 Kybernetická bezpečnost v knihovnách – zbytečnost, luxus, nebo nutnost?
  Ing. Diana Průšová (Accenture Security, Lead Security Architect)

 • 16.20 Knihovny jako inkubátor demokratické společnosti
  RNDr. Michal Černý, Ph.D. (zástupce vedoucího Katedry informačních studií a knihovnictví na FF v Brně)

 • 17.00 Panelová diskuze

 • Networking víno