9.00 Zahájení

9.05 K čemu jsou nám digitální obrázky z družic, letadel či dronů
Doc. Ing. Lena Halounová, Ph.D.

9.45 Data o výskytu druhů živočichů, rostlin a hub a jejich společenstev v ČR
Ing. Karel Chobot, Ph.D.

10.30 Cirkulární ekonomika a (nejen) sdílení
Ing. Cyril Klepek

11.15 Oběd (po obědě přesun do sídla ŘLP)

12.15 Řízení letového provozu ČR a jeho činnost (komentovaná přednáška s prohlídkou v budově ŘLP)
Ing. Pavel Kappler

13.45 Sen každého knihomola (návštěva skladu vyřazených knih a
rezervního fondu Městské knihovny v Praze)  
Magdalena Tyslová

14.30 Káva a malé občerstvení

14.45 Lidé, informace a mozek
Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

15.30 Knihovny a ekologie
Mgr. Matyáš Urbánek, DiS.

16.15 Přestávka

16.30 Knihovny a počasí
MgA. Monika Hrubá

17.15 Závěrečné slovo

17.30 – ??? Ochutnávka vín + raut