9.00 Zahájení

9.10 K čemu jsou nám digitální obrázky z družic, letadel či dronů
Doc. Ing. Lena Halounová, Ph.D.

10.00 Data o výskytu druhů živočichů, rostlin a hub a jejich společenstev v ČR
Ing. Karel Chobot, Ph.D.

10.45 Knihovny a počasí
MgA. Monika Hrubalová

11.30 Oběd (po obědě přesun do sídla ŘLP – ve 12.05 odjezd)

12.30 Řízení letového provozu ČR a jeho činnost (komentovaná přednáška s prohlídkou v budově ŘLP)
Ing. Pavel Kappler

13.45 Sen každého knihomola (návštěva skladu vyřazených knih a
rezervního fondu Městské knihovny v Praze)  

Magdalena Tyslová

14.30 Káva a malé občerstvení

15.15 Lidé, informace a mozek
Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

16.00 Produkce a percepce řeči – jak si někdy (ne)rozumíme
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

16.45 Knihovny a ekologie
Mgr. Matyáš Urbánek, DiS.

17.15 – ??? Závěrečné slovo + přípitek + ochutnávka vín + raut